Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng sáu, 2016

Giới thiệu Bảo hiểm sức khỏe Eroscare Ultra

Eroscare ULtra là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe do eroscare thiết kế quản lý và Bảo hiểm UIC Nhật Bản bảo hiểm. Sản phẩm bao gồm các quyền lợi khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, thai sản, và khám sức khỏe định kỳ, tái tục đến 65 tuổi, cam kết tái tục 3 năm ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE EROSCARE – Bảo vệ từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi – Bao gồm quyền lợi tiêm vacxin và khám sức khỏe định kỳ – Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc súc khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản – Tùy chọn cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. – Quyền lợi bảo hiểm ưu việt, với mức phí hợp lý và hạn mức chi trả tốt đa – Có nhiều lựa chọn bảo hiểm, đáp ứng các như cầu khác nhau – Tư vấn quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường 24/7 của eBaohiem. – Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm chuyên nghiệp trong vòng 7-10 ngày làm việc QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TÀI LIỆU SẢN PHẨM >>  Hệ thống bảo lãnh viện phí của bảo hiểm UIC >>  Giấy yêu cầu bảo hiểm >>  Quy tắc bảo hiểm sức khỏe UIC >>

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe Eroscare Baby

Eroscare BABY là sản phẩm bảo hiểm sức khỏe trẻ em do Eroscare quản lý và Bảo hiểm UIC Nhật Bản cấp đơn, dành cho bé từ 60 ngày tuổi, bao gồm các quyền lợi khám chữa bệnh nội trú, ngoại trú, tiêm vacxin và khám sức khỏe định kỳ hoàn toàn ưu việt ƯU ĐIỂM CỦA SẢN PHẨM BẢO HIỂM SỨC KHỎE EROSCARE – Bảo vệ từ 60 ngày tuổi đến 65 tuổi – Bao gồm quyền lợi tiêm vacxin và khám sức khỏe định kỳ – Sản phẩm bảo hiểm chăm sóc súc khỏe theo tiêu chuẩn Nhật Bản – Tùy chọn cơ sở khám chữa bệnh trên toàn quốc. – Quyền lợi bảo hiểm ưu việt, với mức phí hợp lý và hạn mức chi trả tốt đa – Có nhiều lựa chọn bảo hiểm, đáp ứng các như cầu khác nhau – Tư vấn quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ giải quyết bồi thường 24/7 của eBaohiem. – Thủ tục giải quyết quyền lợi bảo hiểm chuyên nghiệp trong vòng 7-10 ngày làm việc QUYỀN LỢI BẢO HIỂM TÀI LIỆU SẢN PHẨM >>  Hệ thống bảo lãnh viện phí của bảo hiểm UIC >>  Giấy yêu cầu bảo hiểm >>  Quy tắc bảo hiểm sức khỏe UIC >>  Hướng d